Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 230725
  • Do końca roku: 259 dni
  • Do wakacji: 66 dni

 • Kalendarium

  Wtorek, 2024-04-16

  Imieniny: Bernarda, Biruty

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

                  

 

Przewodniczący: Agata Groblica

 

Z-ca przewodniczącego: Zuzanna Błaszczyk

 

Członkowie RSU:

Franciszek Kuczyński

Fabian Krasoń

Zofia Hrycyszyn

Julia Warzocha

Piotr Kłos

Szymon Mikowski

Kamil Zacharów

 

 

 
 

OPIEKUN SU:

mgr Renata Boduch

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wstęp

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Temu ma służyć zaproponowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w szkole oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 •  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 •  organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 •  analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 •  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

 •  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

 •  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

 •  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

 •  prezentowanie dobrego imienia szkoły,

 •  podtrzymywanie tradycji,

 •  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

 •  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 •  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

 •  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

 •  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

MIESIĄC

Zadania i środki realizacji

Cel

Odpowiedzialni

PAŹDZIERNIK

1.Prezentacja na temat samorządności oraz działań Samorządu Uczniowskiego.

Poszerzenie wiedzy na temat samorządności.

Opiekun SU

Członkowie SU

2.Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego:

- ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Rozwijanie samorządności,

Wyzwalanie inicjatyw

i pomysłowości uczniów,

Integracja społeczności uczniowskiej.

Opiekun SU, wychowawcy klas

 

 

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:

-uwzględnienie działań zgłoszonych przez przewodniczącą i członków SU,

- ustalenie formy komunikowania się członków między sobą,

-ustalenie terminów spotkań z opiekunem SU.

Uporządkowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

Członkowie SU,

Opiekun SU

 

 

 

 

 

4. Ogłoszenie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”:

-opracowanie regulaminu oraz poinformowanie uczniów o zasadach konkursu,

-systematyczne monitorowanie czystości w klasach.

Dbanie o porządek w klasie.

Wyzwalanie poczucia odpowiedzialności za czystość w klasie.

Członkowie SU,

Opiekun SU

 

 

 

LISTOPAD

5. Pomoc w przygotowaniu dekoracji na obchody Święta Niepodległości.

Wzbudzanie chęci niesienia pomocy innym.

Opiekun SU

6. Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Gorączka złota”:

-systematyczne zbieranie groszy w poszczególnych klasach.

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy.

Członkowie SU, Opiekun SU, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele

7. Przedstawianie „ Bon Ton, Savoir Vivre, czyli dobre maniery”- część pierwsza.

Przypomnienia zasad kulturalnego zachowania na lekcji.

Członkowie SU

GRUDZIEŃ

8. Ogłoszenie konkursu „Najdłuższy łańcuch choinkowy”.

Integracja społeczności klasowej i szkolnej.

Członkowie SU,

Opiekun SU,

wszyscy uczniowie,

Wszyscy wychowawcy

9. Przygotowanie świątecznych pierników dla klas.

Zachęcanie do działania na rzecz społeczności szkolnej, pobudzanie do wyrażania uczuć.

Członkowie SU,

Opiekun SU

10. Przygotowanie plakatu ze świątecznymi życzeniami dla uczniów i pracowników naszej szkoły.

Kultywowanie tradycji świątecznych.

Członkowie SU

STYCZEŃ

11.Podsumowanie akcji „Gorączka złota” w pierwszym półroczu:

-podliczenie zebranych pieniędzy, wysłanie paczki do siedziby organizatora,

-poinformowanie społeczności uczniowskiej o wynikach akcji.

Doprowadzenie rozpoczętego przedsięwzięcia do końca.

Przedstawiciele klas

Członkowie SU

12. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu.

Uświadomienie uczniom co udało im się wspólnie zrealizować w pierwszym semestrze. Zwrócenie uwagi na wartość pracy zespołowej.

Członkowie SU,

Opiekun SU

13. Wykonanie diagramu pokazującego wyniki najlepszych uczniów w pierwszym półroczu.

Zachęcenie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

Opiekun SU

14. Przedstawianie „ Bon Ton, Savoir Vivre, czyli dobre maniery”- część druga.

Zwrócenie uwagi na zasady kulturalnego zachowania.

Członkowie SU

LUTY

15. Zorganizowanie poczty walentynkowej:

- przygotowanie skrzynki na listy i kartki.

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Wszyscy uczniowie

MARZEC

16. Zorganizowanie „Dnia Samorządności”.

Wdrażanie do przestrzegania zasad demokratycznego życia.

Członkowie SU

Opiekun SU

Wybrani uczniowie

 

 

17.Przygotowanie przedstawienia z okazji „Dnia Kobiet”.

Kultywowanie i wzbogacenie dobrych tradycji związanych z obchodami Dnia Kobiet.

Wybrani chłopcy z klas 4-6

Opiekun SU

18. Przedstawianie „ Bon Ton, Savoir Vivre, czyli dobre maniery”- część trzecia.

Zwrócenie uwagi na zasady kulturalnego zachowania.

Członkowie SU

KWIECIEŃ

19. Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą wielkanocną dekorację klasową.

 

Integracja zespołów klasowych w dążeniu do zwycięstwa.

Członkowie SU

Zespoły klasowe

Wychowawcy klas

MAJ

20. Zorganizowanie apelu poświęconego „Uchwaleniu Konstytucji 3 maja”.

Integracja społeczności całej uczniowskiej.

 

Członkowie SU

Wybrani uczniowie

Opiekun SU

21. Przeprowadzenie akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia (odżywiania, uprawianie sportów).

Członkowie SU

Opiekun SU

22. Podsumowanie całorocznego konkursu „Najbardziej zadbana sala lekcyjna”

Ogłoszenie wyników konkursu, nagrodzenie zwycięskich klas.

 

 

Członkowie SU

Opiekun SU

23. Wykonanie plakatu informującego o wynikach całorocznego konkursu.

Poinformowanie społeczności szkolnej o wynikach konkursu. Motywowanie do wzięcia udziału w konkursie w następnym roku.

 

CZERWIEC

24.Pomoc w organizacji Dnia Dziecka:

-przydział zadań, zgromadzenie sprzętu.

Integracja społeczności szkolnej.

Członkowie SU

25. Przeprowadzenie eliminacji oraz gali finałowej Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Kształtowanie umiejętności autoprezentacji i rywalizacji.

 

 

Członkowie SU

Opiekun SU

Wszyscy nauczyciele

26. Przygotowanie plakatu na temat "Bezpiecznych wakacji".

Zachęcenie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Członkowie SU

Opiekun SU

 

27. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego.

Członkowie SU

Opiekun SU