Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 230728
  • Do końca roku: 259 dni
  • Do wakacji: 66 dni

 • Kalendarium

  Wtorek, 2024-04-16

  Imieniny: Bernarda, Biruty

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.);

  

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 grudnia 2023 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 11 września 2023 r.);

  

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.);

  

 • Ferie zimowe: 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.);

  

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.);

  

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 29 kwietnia 2024 r.  (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 11 września 2023 r.);

  

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30 kwietnia 2024 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 11 września 2023 r.);

  

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2024 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 11 września 2023 r.);

  

 • Egzamin ósmoklasisty: 14 - 16 maja 2024 r. (Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636);

   

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31 maja 2024 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 11 września 2023 r.);

   

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.);

  

 • Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).