Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 104215
  • Do końca roku: 273 dni
  • Do wakacji: 82 dni

 • Kalendarium

  Niedziela, 2023-04-02

  Imieniny: Franciszka, Malwiny

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.));

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31 października 2022 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2022 r.);

 

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.));

 

 • Ferie zimowe: 13 lutego – 26 lutego 2023 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm));

 

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.));

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2023 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2022 r.);

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 maja 2023 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2022 r.);

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 5 maja 2023 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2022 r.);

 

 • Egzamin ósmoklasisty: 23 - 25 maja 2023 r. (Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361);

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 9 czerwca 2023 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2022 r.);

 

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.);

 

 • Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).