Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 17800
  • Do końca roku: 26 dni
  • Do wakacji: 201 dni

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-12-05

  Imieniny: Kryspiny, Norberta

Kalendarz 2021-2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 15 października 2021 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2021 r.);

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12 listopada 2021 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2021 r.);

 

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 7 stycznia 2022 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2021 r.);

 

 • Ferie zimowe: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2022 (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2021/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2021 r.);
 • Egzamin ósmoklasisty: 24-26 maja 2022 r. (Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361);
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 17 czerwca 2022 r. (podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 1 września 2021 r.);

 

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);

 

 • Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).