Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 264005
  • Do końca roku: 191 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

 • Kalendarium

  Niedziela, 2024-06-23

  Imieniny: Albina, Wandy

Pedagog/Psycholog

 

Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

                                                                                                                                                             Janusz Korczak  

GODZINY PRACY PSYCHOLOGOGA SZKOLNEGO: 

Piątek              1220-1520  

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO: 

Piątek              755-855           1050-1220             1330-1500  

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO:

Poniedziałek   1350-1420  1515-1545  

Poniedziałek   1415-1515   co 2 tyg

Wtorek           710-810     

Czwartek        1015-1045   1220-1240    1505-1515 

 

Gabinet pedagoga mieści się na I piętrze naprzeciw sali nr 9.

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORGANIZOWANEJ W SZKOLE:

 

 • specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym; dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • porady dla uczniów,
 • porady i konsultacje dla rodziców,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych wychowawczo - kryzysowych (współpraca z kuratorami, pracownikami GOPS w Świerczowie, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Namysłowie).