Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 17823
  • Do końca roku: 26 dni
  • Do wakacji: 201 dni

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-12-05

  Imieniny: Kryspiny, Norberta

Pedagog

„ Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. ”

Janusz Korczak

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Poniedziałek                                      740-1040

Piątek                                          1030-1330

 

Gabinet pedagoga mieści się na I piętrze naprzeciw sali nr 9.

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORGANIZOWANEJ W SZKOLE:

 • specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym; dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

 • porady dla uczniów,

 • porady i konsultacje dla rodziców,

 • porady i konsultacje dla nauczycieli,

 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców,

 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych wychowawczo - kryzysowych (współpraca z kuratorami, pracownikami GOPS Świerczów, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Namysłowie).